Sjekker om farlige egg er i Norge

Tar grep etter eggskandalen i Nederland.