Flere kjøper misligholdsforsikring i Norske Skog

Det er solgt misligholdsforsikring for i alt 35 milliarder kroner i Norske Skog. Selskapet har frist til fredag for å komme til enighet med kreditorene.