Difor er dei største verksemdene i fylket så ulikt fordelt

Av dei 100 verksemdene i fylket med størst resultat i fjor, ligg berre 24 i Sogn. Til samanlikning har Flora aleine 18 selskap. – Ulik struktur er ein av årsakene, seier næringssjef.